Adres: 
ul. Jana Sobieskiego 1/89,
26-600 Radom

 
Radom
Tel.
601 324 794
048 345 12 29
 
 
Warszawa
Tel.
601 324 794
601 860 874